Utbildning

Utbildning

I juli 2007 började de nya föreskrifterna gälla för handhavande av lyftanordningar och lyftredskap.

Vi på GRC-Lyft hjälper dig och ditt företag att utbilda er i de lagar och regler som gäller för lyftanordningar.

Innehåll

Kursens innehåll är indelat på både teoretiska delar och praktiska uppgifter och vi går igenom olika lyfttyper, säkerhetsaspekter, kontroll och besiktning.

Med en genomgång av daglig tillsyn och övningsmoment får ni en bra utbildning i hur ni kan förebygga olycksfall och produktionsbortfall.

Kunskap

Efter slutförd utbildning bör ni ha en fördjupad kunskap i hur utrustningen fungerar, kunna redogöra för och beräkna vilka risker som finns ihop med olika arbetsmoment och ha god kännedom om gällande regler och föreskrifter.