Service

Service

Som en del av GRC-Lyfts serviceorganisation ger vi dig tillgång till högklassig service.

Planlagda reparationer, korrekta journaler och återkommande service innebär att din lyftanordning håller år efter år.

Modernisera?

Behöver din utrustning moderniseras?
Vid en konditionskontroll kan de framgå att din anordning behöver repareras eller att delar behöver bytas ut.

GRC-Lyft hjälper dig med moderniseringen av lyftanordningen, en investering, sett till både ökad livslängd och hög prestanda.

Ring oss

Vi har lång erfarenhet av lyftutrustning, lyftanordningar och kranar av olika fabrikat och typer.

Kontakta oss om du har frågor om vilka serviceavtal vi kan erbjuda dig.